ஸ்ரீ பதஞ்சலி மஹரிஷியின் அஷ்டாங்க யோகக் கலைகள்

100.00

Category: Tags: ,

Description

  1. சித்தர்கள் போற்றி மகிமை.
  2. யோகா எளிய விளக்கம்.
  3. நீரிழிவு நீக்கும் எளிய யோகா.
  4. ஆண்மையை பெருக்கும் எளிய யோகா.
  5. பந்தங்கள் மூலம் மனோ பலம் பெறுவது எப்படி?
  6. அழகான முத்திரைகள் பன்னிரெண்டு.
  7. மூச்சு பயிற்சி மூலம் முழுமையான வாழ்வு.
  8. அஷ்டாங்க யோகம் அருமையான விளக்கம்.
  9. கிரியைகள், சக்ரா தியான முறை விளக்கமும் பலன்களும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஸ்ரீ பதஞ்சலி மஹரிஷியின் அஷ்டாங்க யோகக் கலைகள்”

%d bloggers like this: