இரத்த அழுத்தம் நீக்கும் அஷ்டாங்க யோகம்

50.00

Category: Tags: ,

Description

  1. ரத்த அழுத்தம் நீக்கும் யோகா.
  2. ரத்த அழுத்தம் நீக்கும் தியானம்.
  3. ரத்த அழுத்தம் நீக்கும் மூச்சு பயிற்சி.
  4. கோபம் தீர்க்கும் வழி.
  5. கவலை தீரும் வழி.
  6. எளிமையான யோகாசனம் ரத்த அழுத்தத்திற்காக.
  7. விபரீதகராணியும் ரத்த அழுத்தமும்.
  8. சித்த வைத்திய முறைகளும் ரத்த அழுத்தமும்.
  9. உணவு முறை விளக்கம்.
  10. முத்திரை மூலம் எப்படி ரத்த அழுத்தம் நீங்கும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இரத்த அழுத்தம் நீக்கும் அஷ்டாங்க யோகம்”

%d bloggers like this: