சாந்தி அளிக்கும் சக்கரா தியானம்

50.00

Category: Tags: ,

Description

  1. சக்ரா தியானத்திற்குரிய யோகா, மூச்சு பயிற்சி விளக்கம்.
  2. மூலாதாரம் முதல் சகஸ்ராரம் வரை தியான விளக்கம்.
  3. ஒவ்வொரு சக்கரமும் எப்படி இயங்குகிறது – விளக்கம்.
  4. சக்ரா தியானத்தில் நோய் தீர்க்கும் வழி.
  5. எல்லா நாளமில்லா சுரப்பிகளும் எப்படி சக்ரா தியானம் மூலம் சிறப்பாக இயங்கும்.
  6. மன அழுத்தம் நீக்கும் சக்ரா தியானம்.
  7. இதயம் காக்கும் சக்ரா தியானம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சாந்தி அளிக்கும் சக்கரா தியானம்”

%d bloggers like this: