சமாதிபாதம் சாதனாபாதம்

200.00

Category: Tags: ,

Description

  • ஸ்ரீ பதஞ்சலி மகரிஷி யார்? யோகா விளக்கம்.
  • சமாதி பாதம், சூத்திரம் இன்றைய வாழ்வில் எப்படி பயன்படுகிறது?
  • வாழ்வில் தடைகள் நீங்கி வெற்றிக்கு வழி.
  • ஆன்மா, உயிர், மனம் – விளக்கம். இன்பம், ஆனந்தம், அமைதி – விளக்கம்.
  • நோயற்ற வாழ்வு வாழ வழிகள்.
  • தியான நிலைகள். சமாதி நிலை விளக்கம்.
  • முக்தியடைய வழி விளக்கம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சமாதிபாதம் சாதனாபாதம்”

%d bloggers like this: