மாணவர்களுக்கான மகத்தான யோகக்கலை

50.00

Category: Tags: ,

Description

  1. மாணவர்கள் ஞாபக சக்தி வளர வழிமுறைகள்.
  2. மாணவர்களுக்கான முத்திரை.
  3. மாணவர்களுக்கான எளிய யோகா.
  4. கல்லூரி மாணவர்கள் தேர்வில் வெற்றி பெற வழி.
  5. தன்னம்பிக்கை வளர தியானம்.
  6. உயர் மதிப்பெண் பெற வழிகள்.
  7. சக்ரா தியானமும் மாணவர் மன வளர்ச்சியும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மாணவர்களுக்கான மகத்தான யோகக்கலை”

%d bloggers like this: