மூட்டு வலிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் யோகக்கலை

50.00

Category: Tags: ,

Description

  1. மூட்டு வலிக்கு முற்றுப்புள்ளி தரும் யோகா.
  2. மூட்டு வலி நீக்கும் எளிய சித்த வைத்தியம், உணவு முறை.
  3. மூட்டு வலி நீக்கும் முக்கியமான யோகாசனங்கள் விளக்கம் படத்துடன்.
  4. பெண்களுக்கான மூட்டுவலி தீர விடைகள்.
  5. உடல் உறவும் மூட்டுவலியும் விளக்கம், தொடர்புக்கான விளக்கம்.
  6. மூன்றே ஆசனத்தில் மூட்டுவலி தீரும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மூட்டு வலிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் யோகக்கலை”

%d bloggers like this: