யோகா அறிவியல் மற்றும் மேலாண்மை குறித்தான விழிப்புணர்வு பயிலரங்கம்

மஹரிஷி பதஞ்சலி யோகக் கல்லூரி மற்றும் மகிளா உத்யோக், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இணைந்து நடத்தும்

யோகா அறிவியல் மற்றும் மேலாண்மை குறித்தான விழிப்புணர்வு பயிலரங்கம்

பயிற்சி அளிப்பவர் – யோகக்கலைமாமணி P. கிருஷ்ணன் பாலாஜி